T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

De groene bijdrage

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties
in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta. > LEES MEER

Nieuws

leeg

Naast de rioolzuiveringsinstallatie bij Garmerwolde komt een nieuwe pilotfabriek. Hier zal worden onderzocht hoe gezuiverde rioolwater van de stad Groningen geschikt kan worden gemaakt voor de industrie in de Eemshaven en Delfzijl. Daarbij zal het water worden ontdaan van medicijnresten, een groot ecologisch probleem voor de Waddenzee.

Uit onderzoek blijkt dat er dagelijks alleen al via de rioolzuiveringsinstallatie van Garmerwolde en het Eemskanaal zeven kilo medicijnresten in de Waddenzee terechtkomt. Met het project, dat de naam Regain draagt, worden deze medicijnen met bacteriologische processen uit het rioolwater gehaald. Daarbij zullen er duurzame technologieën worden ingezet om het gezuiverde afvalwater geschikt te maken als proceswater voor de industrie. Met de groter wordende zoetwaterschaarste is deze waterrecycling een welkome nieuwe bron voor water.

De...

Wie wij zijn

invisble

Het programmabureau

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.

EemsdeltaGreen is een platform voor het ontwikkelen van nieuwe groene projecten of het helpen ver snellen van lopende projecten. EemsdeltaGreen stimuleert en faciliteert bedrijven en overheidsinstellingen in de Eemsdelta in hun streven te komen tot een duurzame- en groene bedrijfsvoering, door het koppelen van ketens en het uitwerken van kansen voor vergroening van de chemie.

Wat wij doen

leeg

Stakeholders

leeg

Contact

leeg

Stichting EemsdeltaGreen

Duurswoldlaan 2
9936 HA Farmsum
Telefoon: 0596 – 634 030
Mai: info@eemsdeltagreen.nl