T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

De groene bijdrage

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties
in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta. > LEES MEER

Nieuws

leeg

RWE neemt een nieuwe stap in de introductie van biomassa in haar energiecentrale in de Eemshaven. Vorige week nam de Raad van Bestuur van RWE Generation een investeringsbesluit om vanaf de eerste helft van 2019 vijftien procent steenkool te vervangen door duurzame biomassa.

De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet volgens RWE aan duurzaamheidscriteria die samen met natuur- en milieuorganisaties in Nederland zijn afgesproken.

In...

Wie wij zijn

invisble

Het programmabureau

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.

EemsdeltaGreen is een platform voor het ontwikkelen van nieuwe groene projecten of het helpen versnellen van lopende projecten. EemsdeltaGreen stimuleert en faciliteert bedrijven en overheidsinstellingen in de Eemsdelta in hun streven te komen tot een duurzame- en groene bedrijfsvoering, door het koppelen van ketens en het uitwerken van kansen voor vergroening van de chemie.

Wat wij doen

leeg

Stakeholders

leeg

Contact

leeg

Stichting EemsdeltaGreen

 

Handelskade Oost 1
9934 AR DELFZIJL
 
T: 0596 - 634 030
E. info@eemsdeltagreen.nl