T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

De groene bijdrage

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties
in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta. > LEES MEER

Nieuws

leeg

IABR-Projectatelier Groningen, energietransitie voor regionale ontwikkeling

Samen met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam onderzoeken de gemeente Groningen , Eemsdelta Regio en de Regio Groningen-Assen hoe de energietransitie en het bijbehorende economische perspectief een drijvende kracht kunnen vormen voor ontwikkeling in de regio Groningen. Gedurende een jaar wordt er door onderzoeks- en ontwerpbureaus, in samenwerking met regionale partners en aangegstuurd door een alteliermeester, toegewerkt naar een regionaal ontwikkelperspectief, de vorming van nieuwe allianties en concrete voorstellen voor pilot projecten.

Publiek debat en...

Wie wij zijn

invisble

Het programmabureau

EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.

EemsdeltaGreen is een platform voor het ontwikkelen van nieuwe groene projecten of het helpen versnellen van lopende projecten. EemsdeltaGreen stimuleert en faciliteert bedrijven en overheidsinstellingen in de Eemsdelta in hun streven te komen tot een duurzame- en groene bedrijfsvoering, door het koppelen van ketens en het uitwerken van kansen voor vergroening van de chemie.

Wat wij doen

leeg

Stakeholders

leeg

Contact

leeg

Stichting EemsdeltaGreen

Postbus 130
9930 AC  Delfzijl
 
Duurswoldlaan 2
9936 HA  Farmsum
 
T: 0596 - 634 030
E. info@eemsdeltagreen.nl