T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Hans Coenen

Samenwerking is de sleutel tot innovatie!’

Hans Coenen, manager Corporate Business Development bij Gasunie

‘Gasunie wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. We zijn een gasinfrastructuurbedrijf, met een brede blik op energie. De rol van aardgas zal in de toekomst veranderen, want we willen als maatschappij zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen. Aardgas zal er dan als back up voor zorgen dat er altijd energie beschikbaar is, ook als die duurzame bronnen niet beschikbaar zijn, omdat ze in aanbod nou eenmaal wisselvallig zijn. In woonwijken zullen we naar verwachting steeds meer gebruik maken van groene elektriciteit en zullen we onze energie kleinschalig en decentraal opwekken. In de industrie, scheepvaart en groot wegtransport liggen volledig duurzame alternatieven nog buiten ons bereik. Daar is aardgas op dit moment nog de schoonste oplossing. Wij geloven dat je in de toekomst gas dáár moet inzetten waar het de meeste toegevoegde waarde heeft. Als er schonere alternatieven zijn, gebruik je die. Als dat niet zo is, gebruik je gas, dat overigens zelf ook steeds schoner wordt. ‘Gas’ staat namelijk niet per definitie gelijk aan ‘aardgas’, want je kunt gas vergroenen, bijvoorbeeld door de productie van schoon waterstof, of duurzaam geproduceerd biogas. Als je duurzaam gas door het bestaande gastransportnet laat stromen, benut je het leidingnet optimaal: voor duurzame energie. Op die manier blijven de maatschappelijke investeringen die we daarin hebben gedaan, van waarde voor de Nederlandse maatschappij.’

‘We willen in de transitie naar een duurzame energievoorziening nieuwe groeipaden ontdekken en kansen benutten. Dat doen we het liefst in samenwerking met andere partijen binnen en buiten de energieketen, omdat we geloven dat je elkaar nodig hebt en versterkt. Nieuwe projecten hebben een grotere kans van slagen als je ze breed aanpakt, en als je je kennis, netwerk en financiering kunt delen. We zijn momenteel bezig om met verschillende partijen te kijken naar vernieuwende projecten op energiegebied, bijvoorbeeld op het gebied van warmtenetten, biogas en superkritische watervergassing. Dat laatste betreft een innovatieve technologie waarmee natte biomassa (afval)stromen zoals mest, groenafval en rioolslib wordt geconverteerd in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen. Voor al deze projecten zitten we om de tafel met partners uit verschillende, soms onverwachte, hoeken. Zoals de agrarische industrie en afvalverwerkers, om er maar een paar te noemen. Je moet sectoroverschrijdend denken als je iets voor elkaar wilt krijgen. Samenwerking is de sleutel tot financieel en technisch haalbare innovaties!’

Noordelijke regio

‘Ons hoofdkantoor zit in Groningen en we hebben van oudsher een sterke band met het Noorden. We vinden het belangrijk om ook in onze eigen regio actief te zijn en daar economische en technische ontwikkeling te stimuleren. Dat doen we onder andere door deelname aan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Energy Academy Europe en EnTranCe, waar we onder meer onderzoek doen naar innovatieve energie-technologieën. In het Energy Delta Institute delen we kennis met andere partijen uit de energiesector. Ook EemsdeltaGreen past goed bij onze visie om door samenwerking innovaties te versnellen en een duurzame energievoorziening dichterbij te brengen. En we nodigen andere partijen van harte uit om te onderzoeken hoe we hierin gezamenlijk stappen kunnen zetten.’