T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Vogeleiland bij windpark

26 november - Er komt een broedvogeleiland van 2400 vierkante meter bij het nieuwe windmolenpark bij de Pier van Oterdum tussen Delfzijl en Termunten. Het eiland, dat wordt aangelegd op een stuk opgespoten land op de pier, moet voor het broedseizoen van volgend jaar gereed zijn. Pas daarna mag energiebedrijf Eneco van de provincie beginnen met de bouw van maximaal twintig grote windturbines.

Het vogeleiland is vooral bedoeld voor de visdief en de noordse stern. Door de komst van windmolens op de Schermdijk en de Pier van Oterdum komen die vogels in het nauw. "Als die molens op de dijk staan, is het er niet echt fijn meer voor ze", zegt woordvoerder Marcel van Dam van Eneco. Op een eiland hebben ze bovendien geen last van rovers zoals vossen en bruine ratten. Het Groninger Landschap en provinciale vogelvereniging Avifauna hebben meegewerkt aan het plan. Het idee om een vogeleiland aan te leggen komt van Marinus Brijker van Avifauna. Het is volgens hem een uitgelezen kans om iets te doen voor de steeds meer onder druk staande kustvogels in het gebied. "We zijn blij dat dit eiland er komt. Het is belangrijk voor visdiefjes en de noordse sterns, maar ook voor de bontbekplevier, waarvan nog een handjevol bij de waddenkust broedt." Brijker wil nog wel met Eneco meedenken over de inrichting van het eiland. Het is namelijk de bedoeling dat er ook enkele turbines op komen te staan. "Daar moeten de vogels natuurlijk geen hinder van hebben." Een paar jaar lag een gehuurd ponton voorwadvogels in de haven van Delfzijl. Dat mag van Brijker nu weg. Het werd met wisselend succes gebruikt door broedvogels. De visdief broedde er in grote  getale, maar de noordse sterns hadden weinig succes. Windpark Delfzijl Noord zal straks bestaan uit  turbines van ongeveer 150 meter hoog, die twintig jaar lang stroommoeten opwekken voor zo’n 60.000 huishoudens. Eneco steekt 80 miljoen euro in het project. De bouw begint volgend jaar. Bron: DvhN.