T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Vogeleiland bij windpark

Er komt een broedvogeleiland van 2400 vierkante meter bij het nieuwe windmolenpark bij de Pier van Oterdum tussen Delfzijl en Termunten. Het eiland, dat wordt aangelegd op een stuk opgespoten land op de pier, moet voor het broedseizoen van volgend jaar gereed zijn. Pas daarna mag energiebedrijf Eneco van de provincie beginnen met de bouw van maximaal twintig grote windturbines.

Het vogeleiland is vooral bedoeld voor de visdief en de noordse stern. Door de komst van windmolens op de Schermdijk en de Pier van Oterdum komen die vogels in het nauw. "Als die molens op de dijk staan, is het er niet echt fijn meer voor ze", zegt woordvoerder Marcel van Dam van Eneco. Op een eiland hebben ze bovendien geen last van rovers zoals vossen en bruine ratten. Het Groninger Landschap en provinciale vogelvereniging Avifauna hebben meegewerkt aan het plan. Het idee om een vogeleiland aan te leggen komt van Marinus Brijker van Avifauna. > VERDER LEZEN