T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Siegbert van der Velde

‘Afspraken met de milieubeweging goed voor bedrijf en omgeving.’

 

Siegbert van der Velde — Directeur Milieufederatie Groningen

‘De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt 52 verschillende natuur- en milieuorganisaties. Onze omvang makt van ons een een interessante gesprekspartner voor het bedrijfsleven en EemsdeltaGreen. Het beeld van een wilde groep querulanten waarmee niet te praten viel ligt achter ons. In plaats van de gang naar de rechter zijn we liever in gesprek met bedrijven en maken we concrete afspraken. Die afspraken leveren (onze achterban) vaak veel meer winst op voor natuur en milieu. En het levert vaak ook winst op voor bedrijven die miljoenen euro’s besparen in proceduretijd en bouwtijd. We kunnen met elkaar betere oplossingen verzinnen en komen tot een uitruil van belangen.

Wanneer bedrijven ons betrekken bij het maken van plannen kunnen wij aangeven waar het knelt. Het is veel ingewikkelder om nadat het project rond is nog maatregelen gefinancierd te krijgen. En het levert ons vaak ook veel meer winst op omdat je achteraf, via juridische procedures, vaak niet meer dan een tikje naar links of rechts voor elkaar krijgt.

Het Eems Dollard estuarium is niet voor niets aangewezen als Natura2000 gebied. Trekvogels komen vanuit Afrika tot Siberië foerageren in het gebied; een binnenzee met droogvallende platen die de vogels toegang biedt tot smakelijke schelpdieren. Die waarde is in gevaar. Door diepe en brede vaargeulen neemt de stroomsnelheid toe. Daardoor vindt er vertroebeling van het water plaats omdat het slib niet meer naar de bodem kan zakken. Daardoor vindt er te weinig productie van algen en plankton plaats. Daardoor is er onvoldoende voedsel voor de schelpdieren. Daardoor is er onvoldoende voedsel voor trekvogels.

Het is een kwetsbaar ecosysteem met allerlei onderlinge afhankelijkheden. In het verleden is als USP voor dit gebied vaak genoemd dat je hier nog ongestoord kon lozen op de Eems. Dat heeft ook bedrijven getrokken dat daar belangstelling voor had. Samen met de aanwezigheid van goedkoop gas en de subsidies in de jaren ’70 voor energie intensieve bedrijven heeft dat er voor gezorgd dat bedrijven hier niet hoog scoorden op energie efficiency en milieuprestaties. Daar is al heel wat in verbeterd, maar een hoop bedrijven hebben nog verouderde vergunningen en verouderde bedrijfsvoering. Er is nog heel wat werk te doen. De opgave van EemsdeltaGreen is vergroening van de economie.

Wat ik zou willen lezen in een volgend verslag is wat de concrete doelstelling van EemsdeltaGreen is. Hoe de verzamelde projecten een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen. Hoe komen we bijvoorbeeld tot de CO2 reducties die door industriesectoren overkoepelend zijn afgesproken? EemsdeltaGreen moet de bedrijven bewegen daadwerkelijk hun bijdrage te leveren aan die doelstellingen.‘