T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Onderzoek toepassing reagentia Chemiepark op biomassastromen

Het bestuur van EemsdeltaGreen heeft besloten het onderzoek van ZAP (Zernike Advanced Processing) naar toepassing van reagentia van het Chemiepark Delfzijl op biomassastromen, hoogwaardige toepassing hiervan en vervolgens ranking) met een bijdrage te steunen. 

Dit onderzoek wordt mede ondersteund door NOM, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en ZAP en bestaat uit een eerste inventarisatie naar haalbaarheid (literatuurstudie naar mogelijk interessante biomassaconversies) en vervolgens een ranking naar economische haalbaarheid (in samenwerking met bedrijven uit de regio). De meest kansrijke combinaties zullen in een volgend project verder uitgewerkt moeten worden met als uiteindelijk doel het starten van nieuwe bedrijvigheid in de regio Eemsdelta.

(6 oktober 2016)