T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Marijke van Beek

'EemsdeltaGreen aanjager voor economie

in de Eemsdelta–regio.’
 

Marijke van Beek – Burgemeester gemeente Eemsmond en Voorzitter Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur Eemsdelta.

Marijke van Beek is op twee manieren bij EemsdeltaGreen betrokken: ten eerste als burgemeester van de Gemeente Eemsmond en portefeuillehouder Economische Zaken. In dat kader is zij betrokken bij de ontwikkelingen in de Eemshaven. ’De Eemshaven zal naar mijn mening in de komende jaren een belangrijke functie gaan vervullen in de transitie naar een biobased economy en de vergroening van onze energievoorziening’.

Ook is Marijke van Beek voorzitter van de Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur van de DEAL gemeenten. Deze stuurgroep is gericht op het aanjagen van de regionale economie, het stimuleren van de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van de infrastructuur. In oktober 2012 heeft deze stuurgroep de Economische Visie Eemsdelta 2030 opgesteld. Aan de hand van de sterkten en de kansen voor de Eemsdelta.

’Gezien de eigenschappen en de potentie van dit gebied zal het geen verrassing zijn dat wij kansen zien voor de vergroening van de energie- en grondstoffenvoorziening van onze regio maar ook voor de rest van Nederland’ vertelt Van Beek.

’Naar mijn mening vormt deze ontwikkeling een belangrijke economische peiler onder dit gebied. We dienen dan ook te investeren in het aanbod en de kwaliteit van ons arbeidspotentieel en in de beschikbaarheid van infrastructuur.

Ik denk dat het belangrijk is dat deze ontwikkelingen in kaart worden gebracht, worden nagejaagd en gestimuleerd. In dit laatste ligt een belangrijke opgave voor EemsdeltaGreen. Zij brengt als platform groene- en duurzame initiatieven vanuit bedrijven en organisaties uit de Eemsdelta bijeen en draagt de resultaten uit.

Ik ben dan ook blij met dit duurzaamheidsjaarverslag waarin de concrete resultaten van de projecten naar voren worden gebracht. Het is immers belangrijk om ook de verdiensten van onze gezamenlijke inspanningen bij al onze stakeholders in beeld te brengen. Het geeft duidelijk aan dat wij ons bewust zijn van onze economische positie aan de rand van het werelderfgoed Waddenzee.

Ik zou graag een oproep willen doen om ons vanuit de Eemsdelta gezamenlijk in te zetten voor de vergroening van onze energie- en grondstoffenvoorziening. Het geeft ons toekomstperspectief in economische én ecologische zin.’