T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020!

De provincie Groningen, Industriepartners, de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben op 12 juli het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende partijen zich aan een gezamenlijke visie voor groei en verduurzaming van industrie, werkgelegenheid en economie in de regio.

Volgens de provincie leggen de ondertekenende partijen met de ondertekening van het manifest het fundament onder het verder uitbouwen van de samenwerking. De Eemsdelta moet zo in de toekomst de belangrijkste regio voor biochemische industrie in Nederland worden.

Voor de toekomst van de chemische industrie in de Eemsdelta is het essentieel dat de industrie in de regio verduurzaamt. Hiervoor gaan de landbouw-, chemie- en energiesector in de Eemsdelta actief samenwerken. Door uitbreiding van de bestaande industrie ontstaan er meer banen in de regio en wordt de economie verstevigd, zo is het idee.

De Eemsdelta is nu het grootste energieknooppunt in Europa en het chemiecluster daar produceert 15 procent van de basischemie in Nederland.

Bron: Provincie Groningen