T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Gerealiseerde besparingen

In EemsdeltaGreen wordt gewerkt aan duurzame projecten, sinds 2011 is men werkzaam via een structuur met een programmamanager en een actieve groep mensen die duurzame projecten faciliteren in de realisatie. Door kennis te delen, elkaar te vertellen over kansen kunnen de facilitatoren van de projecten een positieve bijdrage leveren aan de realisatie. Bij EemsdeltaGreen staan ruim 80 projecten op de lijst en de lijst wordt continu geupdatet. Ideeën worden toegevoegd als dit projecten worden en vallen af als de realisatie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Zodra het project éénmaal is gerealiseerd valt het project ook af, de geboekte resultaten kunnen we vervolgens toevoegen aan het duurzaamheidsverslag van EemsdeltaGreen. Het liefst zouden we u overdonderen met cijfers van besparingen die gedaan zijn. In CO2 uitstoot, in euro’s, in grondstoffen.

Om dit te realiseren, wordt er momenteel gewerkt aan een “duurzaamheidsmonitor” voor de gehele Eemsdelta. Deze monitor laat de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid zien, waarbij gedacht moet worden aan indicatoren zoals CO2 besparing en het aandeel duurzame energie. De ‘groene’ projecten in de regio zijn hiervoor essentieel. De monitor zal uiteindelijk beschikbaar komen op de website van EDG en regelmatig ge-update worden, zodat de vooruitgang goed te zien is.

Veel van de projecten waar we mee bezig zijn staan in de kinderschoenen en vaak is het lastig om tot een betekenisvolle 0 meting te komen of de potentiele besparing aan te geven. Ons voornaamste doel momenteel is resultaten

Duurzaamheidsverslag