T. 0596 - 634 030 | E. info@eemsdeltagreen.nl

Energietransitie als drijfveer voor regionale ontwikkeling

IABR-Projectatelier Groningen, energietransitie voor regionale ontwikkeling

Samen met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam onderzoeken de gemeente Groningen , Eemsdelta Regio en de Regio Groningen-Assen hoe de energietransitie en het bijbehorende economische perspectief een drijvende kracht kunnen vormen voor ontwikkeling in de regio Groningen. Gedurende een jaar wordt er door onderzoeks- en ontwerpbureaus, in samenwerking met regionale partners en aangegstuurd door een alteliermeester, toegewerkt naar een regionaal ontwikkelperspectief, de vorming van nieuwe allianties en concrete voorstellen voor pilot projecten.

Publiek debat en presentatie in Groningen en Rotterdam worden ingezet om de onhoud van het Projectatelier te verrijken en een breder draagvlak voor de uitkomsten te creëren. De resultaten vormen één van de ankerpunten van de tentoonstelling IABR-2016-THE NEXT ECONOMY in Rotterdam. De Biennale is nadrukkelijk geen einddoel maar een middel om de resultaten verder te brengen; de uitkomsten moeten de Groningse partners concrete handvatten bieden om de ontwikkeling van de regio vanuit de transitie vorm te geven.

Lees meer >>